Kolonihagen Frogner logo

Salgs- og leveringsbetingelser

 • PARTER I AVTALEN

  Avtale om kjøp av gavekort inngås mellom deg som Kunde og Selger av gavekortet.

  Gifty AS har fullmakt til å inngå bindende avtale på vegne av Selger og er derved agent og teknisk tilrettelegger for Selger. Gifty AS er ikke part i avtalen mellom Kunde og Selger.

  Alle rettigheter og plikter etter avtalen er utelukkende mellom Kunde og Selger. Avtalen inngås for Kundens og Selgers egen regning og risiko. Det presiseres at Gifty ikke har kontroll over eller ansvar for kvalitet, sikkerhet, lovlighet eller eksistens av varer/tjenester som leveres av Selger, eller riktigheten av oppgitte opplysninger for øvrig gitt av Selger.

  Selger er: KOLONIHAGEN FROGNER AS, Konows gate 67 B, 0196, Oslo, org. nr. 994 044 192.

  Agent og teknisk tilrettelegger er: Gifty AS | Markensgate 30, 4611 Kristiansand, tlf. 64 84 55 00, post@gifty.no org.nr. 920 488 811

 • PRODUKTINFORMASJON OG VARIGHET

  Gavekortet har en angitt verdi man kan bruke hos Selger.

  Det er 12 måneder varighet på gavekortet fra kjøpsdato (hvis ikke noe annet er oppgitt).

  PRISER

  Alle priser er i norske kroner. Gavekort er normalt unntatt mva

  Totalkostnaden for kjøpet fremkommer før bestillingen og inkluderer alle kostnader forbundet med kjøpet som avgifter, gebyr og leveringskostnader.

  FORBEHOLD

  Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil når det gjelder pris og informasjon om varer/ tjenester på siden. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål. Vi ønsker å gi deg god hjelp og en vellykket handel!

  LEVERANSE

  Varene sendes elektronisk fra oss via e-post/sms umiddelbart etter at avtale er inngått.

  BETALING OG KORTINFORMASJON

  Vi krever betaling for varen når Kunde kjøper gavekortet fra Selger via vår nettside.

  Når du handler hos Gifty AS blir betalingen behandlet av Netaxept, som er en sikker elektronisk betalingsløsning for Vipps, Visa og MasterCard/ Eurocard. All kortinformasjon blir oppbevart i henhold til kortselskapenes regelverk.

  PERSONOPPLYSNINGER

  Gifty AS behandler persondata ifølge Lov om Personopplysninger. Opplysninger som kan knyttes til deg som person vil aldri bli gjort tilgjengelig for andre enn Selger og vil heller ikke bli koblet med andre eksterne register.

  REKLAMASJON

  Dersom det foreligger en mangel ved gavekortet, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget mangelen gi Gifty AS eller Selger skriftlig melding om at du vil påberope deg mangelen. Reglene om reklamasjon finnes i Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven).

  Dersom det foreligger en mangel ved varen/tjenesten du har benyttet gavekortet på, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget den, gi Selger skriftlig melding om at du vil påberope deg mangelen.

  ANGRERETT

  Ifølge angrerettloven gjelder angrefristen fra den dagen kjøperen mottok varen og 14 dager fremover. Dersom du vil angre på kjøpet, returnerer du varen i samme stand som du mottok den og legger ved utfylt angrerettskjema, du vil da få tilbakeført det du har betalt. Kjøper betaler evt. returporto. Se utfyllende informasjon på angrerettskjemaet. Dersom gavekortet allerede er benyttet, kan du ikke benytte angreretten.

TILBAKE